KONTAKT


ESTATE PLANNING

Co to jest i jak działa? 

Najpopularniejszym narzędziem tej dziedziny jest Testament, Power of Attorney and Health Care Proxy. Testament jest to pisemne rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci sporządzony ściśle według przepisów ustawy stanu Nowy Jork. Testament może być zmieniony w części lub odwołany w całości w każdej chwili za życia spadkodawcy, testament nabiera mocy prawnej tylko w momencie śmierci. Testament nie może być spisany bądź odwołany przez przedstawiciela. Po śmierci osoby, testament musi być złożony w sądzie i należy przeprowadzić sprawę spadkową. Jeżeli nie mamy testamentu, w przypadku śmierci, majątek zmarłego będzie przekazany spadkobiercom według ustawy (dziedziczenie beztestamentowe). Prawo stanowe, jednak może ale nie musi pokryć się z ostatnią wolą zmarłego.

Dlaczego warto jest mieć testament?

  1. W sytuacji, kiedy nie chcemy aby nasz majątek odziedziczyły osoby które są do tego uprawnione (żona/mąż, dzieci, rodzice itd) tylko osoby które są nam bliskie
  2. Jeżeli nie mamy rodziny, musimy w testamencie wyznaczyć te osoby czy instytucje charytatywne, które odziedziczą po nas spadek według naszej woli, gdy nie ma testamentu – stan przejmie majątek
  3. W testamencie wyznaczamy prawnego opiekuna dla nieletnich, chorych dzieci. Jeżeli tego nie zrobimy, po naszej śmierci, najbliżsi muszą występować do sądu o to, aby być prawnym opiekunem… sąd może ich odrzucić i wyznaczyć kogoś innego z urzędu
  4. Gdy dziecko jest niepełnosprawne, rodzice na medicaid – ważne jest ustanowienie specjalnej trust, aby te osoby nie były pozbawione świadczeń jakie dostają od państwa

Kancelaria Joanny Gwozdz oferuje bezpłatną wstępną konsultację w celu omówienia Twojej sytuacji rodzinnej i finansowej:

Zadzwoń: 718-349-2300